Algemene voorwaarden

Wanneer u een behandeling boekt bij mij gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

 • Bij uw eerste bezoek noteer ik enkele medische gegevens zoals eventuele ziektes, medicatiegebruik en allergieën. De gegevens worden veilig in mijn klantenbestand opgeslagen en zijn niet voor derden, tenzij het van belang is voor uw behandeling en u daar toestemming voor geeft.
 • Pedicuresalon Sabine bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Pedicuresalon Sabine hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Meer hierover kunt u lezen in ons privacybeleid.
 • Behandelingen uitsluitend op afspraak. Soms komt het voor dat ik tijdens een behandeling de telefoon niet kan aannemen, spreek dan de voicemail in en ik bel u terug zodra ik kan.
 • Verhinderd? Geen probleem, maar u dient minimaal 24 uur van te voren uw afspraak te annuleren. Dan kan ik de voor u gereserveerde tijd opnieuw inplannen. Als de gemaakte afspraak te laat is afgezegd wordt 50% van de totale factuur in rekening gebracht. Verschijnt u zonder bericht niet op de gemaakte afspraak, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Betalingen gebeuren contant of per pin.
 • Prijswijzigingen worden 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon kenbaar gemaakt.
 • Pedicuresalon Sabine is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist/of onvolledig verstrekte informatie, m.b.t. lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Ze is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar de salon.
 • De client is aansprakelijk voor de toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en/of materialen van Pedicuresalon Sabine. Diefstal wordt door Pedicuresalon Sabine altijd gemeld bij de politie.
 • Klachten over de behandeling of een product moeten binnen een week gemeld worden aan de pedicure. Indien een klacht gegrond is, wordt de afgesproken behandeling opnieuw uitgevoerd. Klachten over de producten zullen worden voorgelegd aan de leverancier. Indien in onderling overleg de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan het geschil worden voorgelegd aan de Klachtenfunctionaris van Provoet. Indien de situatie niet wordt opgelost kan de consument naar de geschillencommissie stappen. Deze procedure is conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. WKKGZ
 • Vergoeding van de behandeling bij diabetes en reumapatiënten is in sommige gevallen mogelijk. Informeer hierover zelf elk jaar bij uw eigen zorgverzekeraar of via uw huisarts over de mogelijkheden. Deze voorwaarden kunnen jaarlijks wijzigen. De behandeling van cliënten met zorgplan van de podotherapeut wordt rechtstreeks bij de podotherapeut gedeclareerd. De behandeling gebeurt volgens de zorgplan dat door de podotherapeut is vastgelegd. Er wordt door mij een Meerzorgbijdrage per behandeling gevraagd. Deze kunt u niet declareren.
 • Bent u tevreden zegt het voort, heeft u klachten kom terug. Wellicht kunnen wij er dan samen uitkomen.